KIẾN THỨC CHIA SẺ

CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

Ngày 03/06/2022, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 2054/TCHQ-GSQL gửi Tổng…

TỪ 15/7/2022, BẮT BUỘC LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ THEO NGHỊ ĐỊNH 123/2020/NĐ-CP?

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1421/QĐ-BTC, theo đó, bắt buộc phải lập…

TRƯỜNG HỢP NÀO HDDT KHÔNG NHẤT THIẾT CÓ ĐẦY ĐỦ CÁC NỘI DUNG?

Những trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết có đầy đủ các nội…

0938 969 369