KIẾN THỨC CHIA SẺ

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VỀ LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG NĂM 2022

Vừa qua Chính phủ đã ban hành Nghị định 38/2022/NĐ-CP có hiệu lực thi hành…

0938 969 369