Trong giai đoạn chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, không ít kế toán và doanh nghiệp tỏ ra băn khoăn do tiếp nhận nhiều luồng thông tin không chính thống. Để tiện cho kế toán trong việc chủ động nắm bắt thông tin, quy định mới về thuế và hóa đơn điện tử, AFA tổng hợp và gửi các bạn danh sách các website uy tín, cập nhật thông tin nhanh nhất:

I. Trang thông tin và tra cứu về hóa đơn:

 1. Các văn bản hướng dẫn về hóa đơn:

https://mily.vn/kxgSRsz

 1. Tổng Cục Thuế trả lời hỏi đáp về hóa đơn điện tử:

https://mily.vn/kxjIOj9

 1. Tra cứu thông tin hóa đơn, biên lai

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/main.html

 1. Tra cứu thông tin phát hành hóa đơn

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphcqt.html

 1. Tra cứu thông tin ấn chỉ hết giá trị sử dụng

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/hgtsdcqt.html

 1. Tra cứu danh mục nhà in/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dmnhain.html

 1. Tra cứu doanh nghiệp rủi ro, vi phạm về hóa đơn

http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dnrrvp.html

 1. Tra cứu hóa đơn điện tử được phát hành bởi phần mềm hóa đơn điện tử MISA MEINVOICE

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/

 1. Tra cứu hóa đơn có mã xác thực

Tra cứu đăng ký phát hành: http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html

Tra cứu hóa đơn có mã xác thực: https://laphoadon.gdt.gov.vn/xmhd/exploit

II. Trang thông tin về thuế:

 1. Tra cứu thông tin người nộp thuế TNCN

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstcn.jsp

 1. Nộp Tờ khai và Tiền thuế và Tra cứu thuế điện tử trên eTax

http://thuedientu.gdt.gov.vn/

Từ tháng 11/2019 người nộp thuế trên toàn quốc sẽ sử dụng Dịch vụ thuế điện tử (eTax) thay thế hệ thống iHTKK và NTĐT

 1. Tra cứu biểu thuế nhập khẩu

https://www.customs.gov.vn/SitePages/Tariff.aspx

 1. Danh sách doanh nghiệp rủi ro cao về thuế

http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/dnrrvt

III. Trang thông tin doanh nghiệp:

 1. Tra cứu thông tin doanh nghiệp

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/auth/Public/LogOn.aspx


0938 969 369