Thực hiện quy định của Chính phủ tại Nghị định số 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 về việc chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử (TMĐT) cung cấp thông tin người bán hàng, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 4205/TCT-DNNCN ngày 14/11/2022 gửi cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn triển khai.

Theo đó, hướng dẫn sàn TMĐT cung cấp thông tin người bán theo Nghị định 91/2022 được quy định như sau:

1. Đối tượng phải cung cấp thông tin người bán

Tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT có trách nhiệm cung cấp thông tin là các thương nhân, tổ chức thiết lập website TMĐT để cung cấp môi trường cho thương nhân, tổ chức, cá nhân không phải chủ sở hữu website tiến hành một phần hoặc toàn bộ hoạt động xúc tiến thương mại, bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ theo quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP về TMĐT.

2. Thời gian cung cấp thông tin người bán

– Quy định về cung cấp thông tin có hiệu lực từ kỳ cung cấp thông tin của quý IV/2022, thời hạn chậm nhất vào ngày 31/01/2023.

– Đối với các kỳ cung cấp thông tin của các quý tiếp theo thì thời hạn chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng đầu quý sau.

3. Nội dung cung cấp thông tin người bán

Tổ chức là chủ sở hữu Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn các thông tin chung của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn TMĐT bao gồm: tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc.

Riêng đối với sàn giao dịch TMĐT có chức năng đặt hàng trực tuyến thì ngoài các thông tin chung nêu trên còn phải cung cấp thông tin về doanh thu bán hàng thông qua chức năng đặt hàng trực tuyến của sản TMĐT.

Trường hợp sàn giao dịch TMĐT không lưu giữ đầy đủ các thông tin chung nêu trên thì vẫn phải thực hiện việc cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, đúng hạn theo đúng thực tế thông tin lưu giữ tại sàn giao dịch TMĐT.

Đối với các kỳ cung cấp thông tin tiếp theo Sàn giao dịch TMĐT có trách nhiệm yêu cầu thương nhân, tổ chức, cá nhân bổ sung để Sàn giao dịch TMĐT cập nhật thông tin chung theo đúng quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và Nghị định 85/2021/NĐ-CP để cung cấp cho cơ quan thuế theo quy định.

Trường hợp tổ chức là chủ sở hữu sàn thương mại điện tử không cung cấp thông tin theo quy định thì cơ quan thuế xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

4. Hình thức cung cấp thông tin người bán

Việc cung cấp thông tin được thực hiện bằng phương thức điện tử, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (thuedientu.gdt.gov.vn, truy cập vào “Cổng dữ liệu thông tin TMĐT”) theo định dạng dữ liệu do Tổng cục Thuế quy định tại Phụ lục quy định về thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ tiếp nhận thông tin từ tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT đính kèm công văn. Cổng dữ liệu thông tin TMĐT dự kiến kích hoạt từ tháng 12/2022.

 


0938 969 369